Werkzaamheden aan de waterleiding, wat houdt dat in?

Dunea kent vier soorten leidingen. Hoofdleidingen (in stoep of straat) zijn de meestvoorkomende. Hiervan vervangt Dunea zo’n 55 kilometer per jaar. Dit kan nodig zijn omdat:

  • er nieuwe woningen worden gebouwd;
  • leidingen tegen het einde van hun (technische) levensduur vervangen moeten worden;
  • bestaande leidingen moeten worden omgelegd omdat andere partijen iets gaan bouwen of herinrichting van de openbare ruimte.

Initiatie

“We beginnen onze werkzaamheden met het versturen van brieven aan bewoners,” vertelt projectleider Rob Loomans. “Hierin omschrijven we de geplande werkzaamheden; waar deze precies plaatsvinden en wanneer ze gepland staan.” Dunea probeert deze werkzaamheden zo veel mogelijk te combineren met werkzaamheden van anderen zodat de overlast in een beperkte tijdsspanne plaats vindt. Soms betekent dit dat de straat iets langer open is dan wanneer het alleen om de waterleiding gaat, maar het uitgangspunt is dat omwonenden per saldo minder overlast ondervinden.

Noodleiding

De daadwerkelijke werkzaamheden bij saneringen (weghalen van leidingen) in de straat begint meestal met het aanleggen van een tijdelijke leiding. Loomans: “Dit doen we om er voor te zorgen dat onze klanten tijdens werkzaamheden water blijven houden. Als de noodleiding is aangelegd, sluiten we deze aan op de hoofdleiding. Voordat we die vrijgeven, nemen we eerst watermonsters. Die worden onderzocht door een onafhankelijk geaccrediteerd waterlaboratorium. Pas als het water is goedgekeurd, gaan we verder met de volgende stap: klanten ‘overzetten’ op de noodleiding. Oftewel de aansluitleiding van de oude hoofdleiding af halen en deze koppelen aan de noodleiding.”

De vervanging

Hierna breekt Dunea de stoep opnieuw open om bij de oude hoofdleiding te komen. Vaak voor een lengte die per dag kan worden gerealiseerd, zodat er niet tijdenlang grote delen straat open liggen. “We halen de oude leiding weg en wanneer de nieuwe hoofdleiding op dezelfde plaats kan, leggen we die nieuwe leiding er direct achteraan. Is dit niet mogelijk, dan halen we eerst de oude leiding weg en leggen we de nieuwe leiding op een andere plaats aan. Die sluiten we aan op de bestaande hoofdleiding. Opnieuw laten we het water opnieuw testen,” aldus de projectleider. Voor het overzetten van de aansluitingen naar de nieuwe hoofdleiding moet de stoep weer open. Alsook voor het weghalen van de noodleiding.

De aannemer en Dunea

Tijdens de uitvoering is een aannemer aan het werk in opdracht van Dunea. De aannemer is zelf verantwoordelijk hoe hij dit werkt doet. Een kwaliteitsdeskundige van Dunea houdt toezicht. Hij gaat regelmatig langs bij de werkzaamheden om te kijken of de aannemer werkt conform de door Dunea gestelde eisen. Daarnaast is hij altijd aanwezig wanneer hoofdleidingen worden gesloten. De kwaliteitsdeskundige is ook de eerste contactpersoon voor onze klanten tijdens werkzaamheden: hij weet precies wat er waar en wanneer gaat gebeuren.