Meer multi-bronnen nieuws

Landmark Bergambacht in de steigers

Vanaf half april gaat de 70 meter hoge standpijp aan de Provinciale weg 1 in Bergambacht in de steigers om grondig gerenoveerd te kunnen worden. Dit...

Lees meer over Landmark Bergambacht in de steigers

Valkenburgse Meer op weg naar drinkwater

Dunea gaat onderzoeken welke zuivering er nodig is om het Valkenburgse Meer na 2030 te kunnen gaan gebruiken als nieuwe bron voor drinkwater. Aan de...

Lees meer over Valkenburgse Meer op weg naar drinkwater

Dunea start de pompen voor onderzoek nieuwe drinkwaterbron

Kan brak grondwater geschikt worden voor de productie van drinkwater en meer ruimte creëren voor zoetwateropslag onder de duinen? Dunea en andere...

Lees meer over Dunea start de pompen voor onderzoek nieuwe drinkwaterbron

Innovatieve robot voor oudste zuiveringsstap

Dunea moet steeds meer drinkwater produceren voor een groeiende bevolking. Daar zijn meer bronnen voor nodig, maar ook meer win- en...

Lees meer over Innovatieve robot voor oudste zuiveringsstap

Voortgang Pilot Brak Grondwater

Op lange termijn zijn er meer bronnen voor drinkwater nodig. Voor de groeiende bevolking en bedrijvigheid in onze regio is voldoende drinkwater nodig...

Lees meer over Voortgang Pilot Brak Grondwater

Droogte vraagt om scherpe bewaking waterkwaliteit Maas

Er is meer inzicht nodig in de gevolgen van klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water in de Maas. Daarnaast moet meer internationaal worden...

Lees meer over Droogte vraagt om scherpe bewaking waterkwaliteit Maas

Dunea innoveert met Europese duurzaamheidssubsidie

Dunea heeft namens haar onderzoekpartners een subsidiecontract ondertekend met de Europese Unie. Daarmee komt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor...

Lees meer over Dunea innoveert met Europese duurzaamheidssubsidie

De nieuwe multi-bronnenstrategie van Dunea

Dunea heeft een uitdaging: De bevolking in ons leveringsgebied groeit de komende jaren van 1,3 naar 1,5 miljoen mensen in 2040. De komende 5 jaar...

Lees meer over De nieuwe multi-bronnenstrategie van Dunea