Pers

Informatie voor de pers
Dunea is expert in duin & water. Persvragen worden binnen Dunea afgehandeld door degene die het meest thuis is in een bepaald onderwerp. Die onderwerpen zijn divers en soms complex. Van waterkwaliteit tot natuurontwikkeling in de duinen. Van evenementen waarmee Dunea bouwt aan een grotere naamsbekendheid tot incidenten rond de waterlevering of in de duinen.

Samen met de branchevereniging Vewin worden in Den Haag en Brussel de belangen rond drinkwater en natuurbeheer behartigd.
 
Heeft u als journalist vragen of wilt u achtergrondinformatie?
Bel dan met  088 347 5757.

Via dit telefoonnummer wordt u in contact gebracht met de juiste woordvoerder.