Open dag Kikkervalleien

Elk jaar op de laatste zondag van juni organiseert Dunea de Open dag Kikkervalleien. Op deze dag wordt het gebied, dat normaal gesproken voor publiek gesloten is, opengesteld.

Wat is er zo bijzonder aan de Kikkervalleien?

Daarvoor gaan we terug naar 1995. In 1995 is er een overeenkomst gesloten tussen de provincie Zuid-Holland en Dunea over de hoeveelheid waterwinning in de duinen en het percentage natuur dat aanwezig is. Er is toen besloten dat er meer vochtige kalkrijke duinvalleien terug moesten komen in het duingebied. Naar het oorspronkelijke habitattype grijs duin.

In het najaar van 1997 zijn we begonnen met de regeneratie van de Kikkervalleien. Dit natuurherstelproject hield in dat plas 26.1 drooggelegd werd, de verzadigde laag op de bodem van de plas is verwijderd en de winmiddelen in Sprang PI en I zijn eruitgehaald. En zoals wij tegenwoordig bij elk project aan infiltratieplassen doen: de oevers zijn diervriendelijk gemaakt. Dat wil zeggen dat de harde steile oevers zijn vervangen door vlakke oevers.

Kikkerberg

De Kikkervalleien heeft zijn naam te danken aan de Kikkerberg die in het gebied staat. De Kikkervalleien is samen met de Libellevallei een onderdeel van de Helmduinen. Dit hele gebied is ondertussen geregenereerd en de resultaten mogen er zijn.

Beleef het gebied één keer per jaar

In 2001 is er onderzoek gedaan in de Kikkervalleien naar de ontwikkelingen van de flora en fauna in het gebied als gevolg van het natuurherstel. En deze positieve ontwikkelingen aan de natuur zijn niet onopgemerkt gebleven. Het was de Stichting Duinbehoud die 15 jaar geleden aan Dunea vroeg of het gebied niet opengesteld kon worden voor publiek. Zoveel moois moest tenslotte gedeeld worden. Dunea was hier huiverig voor. We wilden de gunstige ontwikkelingen niet verstoren. Om toch tegemoet te komen aan de wens om het gebied te delen met natuurliefhebbers en nieuwsgierigen heeft Dunea besloten om de open dag te organiseren. Zo hebben we één keer per jaar voor een korte periode verstoring van de natuur en kunnen recreanten dit prachtige gebied beleven.

Planten en dieren

Elk jaar komen er tussen de 400 en 600 mensen af op de open dag. Ze komen voor de grote hoeveelheid unieke en soms zeldzame planten. Er staan vele soorten orchissen, kruisbladgentiaan, oeverkruid en veel parnassia. In de kwelplas, die bestaat uit afstromend infiltratiewater en regenwater, leven duizenden rugstreeppadjes, libellen en andere insecten en waterdieren.

Al dit schoon laten wij met trots en vol passie zien.