Betalingsprocedure

  • Administratiekosten: Wanneer u uw verhuizing of aanvraag digitaal aan ons doorgeeft, betaalt u eenmalig €16,00 administratiekosten (€16,96 incl. 6% BTW). Wanneer u uw verhuizing of aanvraag per post aan ons doorgeeft, betaalt u eenmalig €20 (€21,20 incl 6% BTW).
  • Jaarafrekening: Jaarlijks ontvangt u van ons een jaarafrekening op basis van de meterstand die u aan ons doorgeeft. Hiervoor ontvangt u een verzoek. Bekijk hier een voorbeeld van een jaarafrekening.
  • Voorschotten: Wij brengen u vier keer per jaar een voorschot in rekening.

Uiteraard kunt u automatisch betalen. Daarmee bespaart u 1 euro per geslaagde afschrijving (€1,06 incl. 6% BTW).


Betalingsachterstand? Neem contact op!

Dunea hanteert zorgvuldige procedures voor betalingsachterstanden en afsluiten. Want onze klanten afsluiten van ons mooie product, dat is wel het laatste wat we willen. 

Als maatschappelijk betrokken organisatie is Dunea altijd terughoudend met het afsluiten van drinkwater. Wij vinden dat iedereen recht heeft op toegang tot drinkwater, maar ook dat iedereen voor drinkwater moet betalen. Daarom stimuleren wij klanten om contact met ons op te nemen als de drinkwaterrekening niet kan worden betaald. In overleg is meestal een passende regeling te vinden.

De klant beschermd

Als klanten hun rekeningen niet betalen, zijn de drinkwaterbedrijven verplicht een vaste procedure te volgen, voordat zij een klant bij wanbetaling mogen afsluiten. Zo moeten waterbedrijven proberen om via persoonlijk contact consumenten te wijzen op hun betalingsachterstand en op manieren om deze te voorkomen en te beëindigen. De regeling ‘Normering incassokosten' beschermt consumenten tegen onredelijke incassokosten. Onze Tarievenregeling voldoet aan deze regels.

Onze procedure

Na de factuur volgt een gratis herinnering. Als een klant niet reageert op de eerste betalingsherinnering, brengt Dunea kosten in rekening. In de schriftelijke betalingsherinneringen die wij sturen, wijzen wij klanten op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Ook melden we in onze tweede herinneringsbrief expliciet dat een klant niet wordt afgesloten als deze een medische verklaring overlegt waaruit blijkt dat de afsluiting zeer ernstige gezondheidsrisico's kan opleveren.


Wordt, na ontvangst van twee herinneringsbrieven, nog steeds niet betaald, dan komen we bij de klant thuis om het openstaande bedrag te innen. Tijdens dit persoonlijke contact kan zo nodig een betaalafspraak worden gemaakt. Als ook dat niet lukt, gaan we over tot afsluiten of wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Voordat het zover is, hebben we dus vele stappen doorlopen.

Neem contact op

Dreigt u in de problemen te komen? Neem tijdig contact op met onze klantenservice. Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken via 088-347 47 47.