Waterbesparing kans voor nieuwbouwprojecten

Dunea werkt mee aan de maart-editie van het vakblad Installateurszaken. Het resultaat is een uitgebreid artikel over het ontwerp voor een waterbesparende innovatie, geschikt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

Met verschillende partners kijkt Dunea al langer naar het meenemen van waterbesparing in bouwplannen. Vakblad voor de watertechnisch installateur, Installateurszaken zette het ontwerp voor de ‘waterbespaarplaat’ centraal in hun nieuwste editie over sanitair.

 

Van idee naar ontwerp

De waterbespaarplaat zorgt er via regenwateropvang en waterrecycling voor dat het gebruik van drinkwater in het beste geval wordt teruggebracht van 120 liter water per persoon per dag naar 50 liter. Door het ontwerp wordt behalve drinkwater ook regenwater of gerecycled water gebruikt voor bijvoorbeeld het toilet of de wasmachine. Eén van de uitgangspunten is dat een bewoner zelf kiest óf en wanneer hij het waterbesparende systeem gebruikt.

 

Nu nog de praktijk

Het ontwerp voor de waterbespaarplaat zit in een onderzoeksfase. Het is dus nog niet bekend of de innovatie daadwerkelijk meegenomen wordt in bouwplannen. Ruben Wentink, strategisch omgevingsmanager bij Dunea, hoopt van wel: “De waterbespaarplaat heeft potentie. De bewoner kan zelf bepalen wat hij ermee wil en behoudt hetzelfde wooncomfort. Door de installatie vanaf het begin mee te nemen in bouwplannen, voorkom je bovendien later weer het openbreken van muren of omleggen van leidingen.”

 

Meer informatie?

Lees het artikel in de maart-editie van Installateursmagazine.