Vacature Belangenraad Meijendel

Wij zoeken een nieuw lid (m/v) voor de Belangenraad.
Bezoek je regelmatig duingebied Meijendel en denk je graag mee over het natuur- en recreatiebeheer van Dunea? Als lid van de belangenraad vertegenwoordig je de belangen en wensen van recreanten in dit prachtige natuurgebied.

Nieuw lid gezocht (m/v)

Wij zijn op zoek naar een enthousiast en betrokken persoon die op persoonlijke titel deel uit wil maken van de Belangenraad en bij wil dragen aan de discussies en advisering over natuur en recreatie in Meijendel. Vanwege de huidige samenstelling van de Belangenraad gaat de voorkeur uit naar iemand woonachtig in de omgeving van Meijendel, die zelf graag regelmatig Meijendel bezoekt op een recreatieve manier (als wandelaar, hardloper of fietser). Het hebben van een hond is een pré.

De Belangenraad

De Belangenraad is een adviesorgaan die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de directie van Dunea over het natuur- en recreatiebeheer in Meijendel. De Belangenraad bestaat uit tien deelnemers, waaronder vijf vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties. De overige vijf deelnemers hebben op persoonlijke titel zitting en vertegenwoordigen recreanten. De Belangenraad is door Dunea ingesteld vanuit de gedachte dat wij bij het vaststellen en uitvoeren van ons beleid zo goed mogelijk rekening willen houden met de verschillende groepen bezoekers en hun wensen.

Wat kun je verwachten?

De Belangenraad komt minimaal vier keer per jaar (online) bijeen van 19:30 t/m 22:00 uur. Tijdens een vergadering wordt feedback gegeven op plannen van Dunea en kunnen eigen agendapunten en ideeën ingebracht worden. Leden van de Belangenraad worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Herbenoeming is slechts éénmaal mogelijk. De Belangenraad beschikt over een reglement en de leden van de Belangenraad hebben recht op een prestatie- en reiskostenvergoeding.

Heb je interesse in de functie? Stuur dan een korte motivatie en je cv voor 8 mei naar de secretaris van de Belangenraad Meijendel: Moniek Zwiers via m.zwiers@dunea.nl. Ook voor verdere vragen neem je contact op met Moniek.