Maatregelen coronavirus

De landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook effect op onze werkzaamheden. For English check below

In het belang van onze klanten en medewerkers, proberen wij het aantal contacten aan de deur tot een minimum te beperken.

Tot en met 6 april geldt daarom:

Geplande werkzaamheden

 • Geplande werkzaamheden waarbij meerdere woningen van het water moeten worden afgesloten, gaan we tot een minimum beperken. 
 • Geplande afspraken voor het opnemen van meterstanden of het verwisselen van watermeters gaan niet door. Wij nemen contact op om een nieuwe afspraak te maken.
 • We voeren geen huisbezoeken vanwege betalingsachterstanden uit.

Storingen

 • Storingen worden gewoon opgelost. U kunt een storing telefonisch melden via: 088 347 47 47.

Duingebieden en bezoekerscentrum

 • Vanwege de drukte en de noodzaak om afstand te houden verzoeken wij u om voorlopig niet naar Meijendel te komen. Niet alleen voor uw eigen gezondheid, maar ook die van anderen. We danken u voor uw begrip. 
 • Ons bezoekerscentrum De Tapuit en het activiteitencentrum in Meijendel zijn gesloten.
 • Excursies in de duinen en op onze productielocaties gaan niet door.

Voorlopig geen afsluitingen

 • Vanwege het belang van hygiëne sluiten wij voorlopig geen huishoudens van het water af wegens betalingsachterstanden. In woningen waar het water is afgesloten, kunnen we gezien de omstandigheden de levering van water hervatten. Bewoners die zonder water zitten kunnen zich hiervoor melden door te bellen met 088-347 47 47, kiest u dan in het keuzemenu voor optie 1 en dan optie 3. De betalingsverplichting vervalt hiermee niet, maar wordt opgeschort.

De hier genoemde maatregelen zijn tijdelijk. Na 6 april worden deze werkzaamheden weer hervat. 

Drinkwaterlevering en kwaliteit gegarandeerd

De hier genoemde maatregelen hebben geen effect op de levering en kwaliteit van drinkwater. Het drinkwater zelf is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Het coronavirus kan niet via het drinkwater verspreid worden. Lees ook: Coronavirus overleeft niet in water.

Indien nodig wordt dit bericht geactualiseerd

-------------------------------------------------------------------

English

Measures coronavirus

The national measures against the spread of the coronavirus have an effect on our lives, including our work. In the interest of our customers and employees, we aim to minimize contact at the door.

Until April 6, the following therefore applies:

Scheduled work

 • We are going to keep planned activities - where several homes have to be closed off from the water - to a minimum.
 • Planned appointments for taking meter readings or exchanging water meters are canceled. We will contact you for a new appointment.
 • We do not conduct house calls due to late payments.

Interruption of supply

 • You can report a leakage by telephone at: 088 347 47 47. Due to the importance of hygiene, we will not shut off households from the water due to payment arrears, at this time. The payment obligation does not expire, but is suspended.
 • Given the circumstances, we can resume the supply of water in homes where the water is closed off. Residents without water can register for this by calling 088 347 47 47 choose option 1 and then option 3. 

Dune areas and visitor center

 • In order to prevent the virus from spreading, we kindly request you not to visit Meijendel until further notice. When it is as busy as it has been in the past week, keeping social distance is next to impossible. We thank you for your understanding.
 • Our visitor center De Tapuit and the activity center in Meijendel are closed.
 • Excursions in the dunes and at our production locations are canceled.

The measures listed here are temporary. This work will resume after 6 April.

Drinking water supply and quality guaranteed

The measures mentioned here have no effect on the supply and quality of drinking water. The drinking water itself is very well protected against all viruses, including the corona virus. The Coronavirus does not survive in water thus cannot be spread through drinking water.

This message will be updated if necessary.