Aandachtspunten voor uw drinkwaterinstallatie

Voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit en de gezondheid van de gebruikers, is het belangrijk dat de juiste (terugstroom)beveiligingen zijn geplaatst en dat de installatie goed wordt beheerd. Bij onze technische controles komen wij vaak dezelfde onvolkomenheden tegen. Daarom geven wij u hierbij graag een aantal tips.

Brandslanghaspels

In de leiding naar een brandslanghaspel staat het water lang stil. Een terugstroombeveiliging voorkomt dat bacteriën zich verspreiden in de drinkwaterinstallatie. Brandslanghaspels moeten daarom volgens onderstaande tekening zijn aangesloten. Is de leiding vanaf de aftakking langer dan vijftien centimeter dan moet, op maximaal vijftien centimeter van de aftakking, een beveiliging met code EA zijn geplaatst.

Aansluitwijze brandslanghaspelsBeveiliging code EA

Aansluitwijze brandslanghaspels                                                                         Beveiliging code EA

Vulpunt centrale verwarming met groot vermogen

Bij het vullen van uw CV-installatie kan water terugstromen in de drinkwaterinstallatie. Heeft de CV-installatie een vermogen groter dan 45 kW dan moet voor het vulpunt een afsluiter en een beveiliging met code CA zijn geplaatst op een afstand van maximaal vijftien centimeter vanaf de aftakking.

Ontharders

Onthardingsinstallaties (waaronder ook ionenwisselaars vallen) onderbreken de directe watertoevoer naar tappunten. In deze apparaten kan bacteriegroei ontstaan. Goed beheer is daarom van groot belang. Een ontharder moet altijd zijn voorzien van een afsluiter en een beveiliging met code CA.

Ontharders                       

Ontharders                                                       Ontharders Beveiliging code CA

 

Industriële vaatwassers met directe naglans- en/of zeepdosering

Glansmiddel en zeepresten mogen niet in het drinkwater terecht komen. Industriële vaatwassers met directe naglans- en/of zeepdosering moeten daarom zijn voorzien van een afsluiter en een beveiliging met code CA. Heeft uw vaatwasser het Kiwa-merk ‘Waterleidingtechnisch veilig’ dan is de beveiliging al ingebouwd.

Informatie over uw drinkwaterinstallatie

De samenwerkende drinkwaterbedrijven vinden het erg belangrijk dat het drinkwater dat uit de kraan van de consument komt, van uitstekende kwaliteit is. Daarom hebben zij de meest relevante informatie over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties verzameld op www.infodwi.nl. Op deze website vindt u informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen bij aanleg, beheer en onderhoud van drinkwaterinstallaties.